ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται οι μαθητές/τριες που κρίθηκαν ότι πρέπει να επαναλάβουν τις εξετάσεις τους
(σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν και αναρτήθηκαν στο σχολείο μας σήμερα)
να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας  για την καλύτερη προετοιμασία τους.
Το αυριανό πρόγραμμα των μαθημάτων βρίσκεται εδώ
Από το 4ο Γυμνάσιο Δάφνης
Mαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας