Το 4ο Γυμνάσιο Δάφνης λειτουργεί πρωινές ώρες (8:15 έως 14:10),

Το διδακτικό ωράριο λειτουργίας του σχολείου διαμορφώνεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

1η ώρα : 8:15 έως 9:00

2η ώρα : 9:05 έως 9:50

3η ώρα : 10:00 έως 10:45

4η ώρα : 10:55 έως 11:40

5η ώρα : 11:50 έως 12:35

6η ώρα : 12:40 έως 13:25

7η ώρα : 13:30 έως 14:10