Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας οι οποίοι επιθυμούν τα παιδιά τους να συμμετέχουν στα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας του τρέχοντος έτους, να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν την επισυναπτόμενη Αίτηση.

 

Εκ της διευθύνσεως

Αιτήσεις για ενισχυτική διδασκαλία έτους 2017 – 2018