Επισυνάπτουμε προς χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο το προεδρικό διάταγμα ΠΔ126_11-11-16 : Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου.

Για να το κατεβάσετε επιλέξτε ΠΔ126_11-11-16.

Εκ της Διευθύνσεως

Προεδρικό διάταγμα: Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου