ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ

 

ΕΔΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΑΦΝΗΣ

 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Δάφνης θα είναι το σημείο συνάντησής μας με τους φίλους

Δημότες Δάφνης-Υμηττού για να ζήσουμε από κοντά τα σημεία εκκίνησης, τα σημεία

στίξης, τα σημεία των καιρών, τα σημεία και τα τέρατα. Τα παιδιά μας θα μοιραστούν μια

γιορτή που συμμετέχουν εκατόν πενήντα βιβλιοθήκες της χώρας και που αποτελούν το

δίκτυο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Συντονιστής και κομβικό σημείο του ΔΕΒ είναι η Εθνική

Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Καθ?όλη τη διάρκεια του Καλοκαιριού, οι βιβλιοθήκες συντονίζουν τις δράσεις τους στην

ιστοσελίδα network.nlg.gr

 

Hashtag: #ΚΕ2017

Επικοινωνία :

http://dafnilibrary.blogspot.gr/

dafnilibrary@gmail.com

Τηλέφωνο 210 9711141 κ. Ελένη Δεμερτζή

 

Για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων επιλέξτε Πρόγραμμα

Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2017 ?Περιπέτειες από σημείο σε σημείο?