Οι βαθμολογίες του Β τετραμήνου θα επιδοθούν στους κηδεμόνες των μαθητών την Παρασκευή 9 Ιουνίου από τις 9:00 έως τις 13:00.
Εκ της διευθύνσεως

Επίδοση βαθμών Β τετραμήνου