?4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΦΝΗΣ      Σχολικό Έτος 2016-17      

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

(Νόμος 682/1977, Αρ.11 § 1,2)

Για  να  λειτουργήσει  καλύτερα  το  Σχολείο  μας και  να  πετύχει  το  σκοπό  του , η  κάθε  μαθήτρια και κάθε  μαθητής  σαν  ώριμοι  άνθρωποι, πρέπει  να  έχουν  υπόψη  τους  τις  παρακάτω κανονιστικές προϋποθέσεις και  να  τις  εφαρμόζουν.

1.Όλοι οι παράγοντες που συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας (γονείς, μαθητές-μαθήτριες, καθηγητές- καθηγήτριες), οφείλουν να συμπεριφέρονται με τον απαιτούμενο αμοιβαίο σεβασμό, ως απαραίτητη προϋπόθεση  για την αρμονική συνεργασία όλων των μελών της ομάδας και δημιουργίας του απαραίτητου παιδαγωγικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η σχολική κοινότητα θα εξελιχθεί, ώστε να επιτευχθεί το ανάλογο αποτέλεσμα. 2.Οι  μαθητές/τριες  προσέρχονται  στο  Σχολείο  καλά  προετοιμασμένοι/ες  στα  μαθήματά  τους.

3.Η   προσέλευση  των  μαθητών  και  μαθητριών  στο  Σχολείο, γίνεται  10 ? 15  λεπτά  πριν   από  την  πρωϊνή  προσευχή .  Μαθητής ή μαθήτρια  καθυστερημένος/η μετά  το  χτύπημα  του  κουδουνιού  και  την  προσευχή,  δεν  θα  γίνεται  δεκτός/ή  στη  τάξη  παρά  μόνο  με  τον  κηδεμόνα  του/της  ή  με  έγγραφο  σημείωμα  του  Διευθυντή  και  όχι  κατ?  επανάληψη  . 

4.Όταν  χτυπήσει  το  κουδούνι, οι  μαθητές   και   οι   μαθήτριες  παρατάσσονται   κατά  τάξεις  και  τμήματα,  χωρίς  θόρυβο . 

5.Στη  διάρκεια  της  προσευχής, κάνουν  απόλυτη  ησυχία  σεβόμενοι  το  δικαίωμα  των  συμμαθητών  τους  να  προσευχηθούν .  Οι αλλόθρησκοι-ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα  να μη συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή, παράλληλα όμως έχουν υποχρέωση να σέβονται το δικαίωμα της ενεργούς συμμετοχής των υπολοίπων.

6.Ανεβαίνουν  και  κατεβαίνουν  τις  σκάλες  προσεκτικά   αποφεύγοντας   αστεϊσμούς  που  μπορούν  να  οδηγήσουν  σε  ατύχημα , ειδικότερα  σε  περιπτώσεις  αντίξοων  καιρικών  συνθηκών  (δυνατός  αέρας  ,  βροχή  , χιόνι , παγετός , οπότε  οι  σκάλες  και  τα  πατώματα  θα  είναι  περισσότερο ολισθηρά) .

7.Στις  αίθουσες  εισέρχονται  έγκαιρα , χωρίς  θόρυβο  και  κάθονται  γρήγορα στην  καθορισμένη  για  τον  καθένα  θέση , ενώ  στα  διαλείμματα  μέσα  στην  αίθουσα  παραμένουν  μόνο  οι  μαθητές/τριες  με  πρόβλημα  υγείας  που  έχουν  οπωσδήποτε  έγγραφη  άδεια  από  τον  Διευθυντή .  Οποιοδήποτε  παιχνίδι  αστεϊσμός  ή  οτιδήποτε  άλλο  μέσα  στην  τάξη   στα  διαλείμματα   και  πριν  την  είσοδο  του  καθηγητή   απαγορεύεται  .

8.Οι μαθητές/τριες έχουν υποχρέωση να διατηρούν την τάξη, την ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας , διότι όλα τα παραπάνω είναι προϋποθέσεις  αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας και δημιουργίας του απαραίτητου παιδαγωγικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο οι μαθητές/τριες θα ασκηθούν, ώστε να έχουν το ανάλογο αποτέλεσμα.

9.Μετά  την  είσοδο  του  καθηγητή  , δεν  επιτρέπεται  η  είσοδος  αργοπορημένων  μαθητών  ή  μαθητριών , εκτός  αν  έχουν  ειδική  άδεια  από  τον  Διευθυντή .

10.Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός του σχολείου, εάν γίνει αντιληπτό το αντίθετο, το κινητό τηλέφωνο παρακρατείται από το Διευθυντή και παραδίδεται στον κηδεμόνα με τις απαραίτητες παρατηρήσεις. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής το σχολείο ουδεμία ευθύνη θα φέρει.

11.Το κάπνισμα των μαθητών στο  χώρο του σχολείου απαγορεύεται σύμφωνα με το Νόμο 3730(ΦΕΚ 262/2008) και αποδοκιμάζεται  ως επιβλαβής, ανθυγιεινή, άχρηστη και επικίνδυνη συνήθεια, η οποία δυστυχώς, εδραιώνεται σ?αυτή την ηλικία.

12.Όλοι  οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  φροντίζουν  ώστε  το  Σχολείο  και  η  αίθουσά  τους  να  είναι  καθαρά . Το  Σχολείο  είναι  το  δεύτερο  σπίτι  τους, ενώ η καλή  εμφάνισή  του , προδίδει  την  αγωγή, τον  πολιτισμό  και  το  ήθος  αυτών  που  μένουν  σ? αυτό .  Είναι υπεύθυνοι για την αισθητική ποιότητα του  σχολικού χώρου. Πρέπει να διατηρούν καθαρούς και συντηρημένους  τους χώρους των     αιθουσών διδασκαλίας, το Γυμναστήριο, την αίθουσα εκδηλώσεων, τους  χώρους υγιεινής, την αυλή και τα προαύλια   του σχολείου.

13. Σε  καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει  οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  να ρίχνουν  χαρτιά  ή  άλλα  αντικείμενα , υπολείμματα  από  φαγώσιμα  στις  αίθουσες  , στις  σκάλες  , στους  διαδρόμους  και  στην  αυλή  και ειδικότερα  στις τουαλέτες. 

14. Κάθε  εσκεμμένη  βλάβη  ( γράψιμο  σε  τοίχους  και  θρανία  , σπάσιμο  κ.τ.λ. )  αποκαθίσταται  αμέσως  από  τον  παραβάτη,  θεωρείται σοβαρό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται  από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

15.Εκτός από το σχολικό χώρο, οι μαθητές πρέπει να σέβονται και να κάνουν προσεκτική  χρήση στη σχολική περιουσία, δηλαδή στα εποπτικά μέσα, υπολογιστές και στη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή. Φθορές , ζημιές, κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης της περιουσίας του σχολείου δεν επιτρέπονται, διότι αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του Σχολείου και παιδαγωγικά εθίζουν στο μαθητή την αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.

16.Η εμφάνιση των μαθητών πρέπει να είναι κόσμια ευπρεπής και όχι προκλητική .  Η φόρμα της Γυμναστικής είναι υποχρεωτική  στο αντίστοιχο μάθημα  της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

17.Η  συμπεριφορά  πρέπει  να  είναι  αυτή  που  αρμόζει . Οι  μαθητές ? μαθήτριες  δεν  φιλονικούν ,δεν  αισχρολογούν , δεν  χρησιμοποιούν  αγενείς  εκφράσεις .  Είναι  σεμνοί  και  δεν  δίνουν  αφορμή  για  σχόλια  εις  βάρος  τους .

18.Δεν  επιτρέπεται  η  ανευ λόγου και αδείας έξοδος  των μαθητών  από  το  Σχολείο  κατά  τη  διάρκεια  της  λειτουργίας  του , καθώς  η  πρόσκληση  ή  η  συζήτηση  με  εξωσχολικούς . 

19.Το  παιχνίδι  με  μπάλες  την  ώρα  των  μαθημάτων  ή  των  διαλειμμάτων , χωρίς  την  παρουσία  και  επίβλεψη  του  αρμόδιου  καθηγητή  Φυσικής  Αγωγής  είναι  επικίνδυνο , γι? αυτό  και  πρέπει  να  αποφεύγεται . 

20.Οι  μαθητές ? μαθήτριες  δεν  φέρνουν  στο  Σχολείο  κάθε  τι  που  δεν  χρειάζεται  για  το  μάθημα  ή τις δραστηριότητες του σχολείου.

21.Στα  διαλείμματα  δεν  παίζουν  επικίνδυνα  παιχνίδια,  γιατί  ο  χώρος  είναι  μικρός  και  ο  κίνδυνος  ατυχημάτων  μεγάλος  .

22. Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική , η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα  σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια.

23.Κάθε μαθητής-μαθήτρια προσέχει τις απουσίες του. ΄Όταν απουσιάζει δικαιολογημένα φροντίζει ώστε ο κηδεμόνας του να έλθει έγκαιρα στο σχολείο για να την δικαιολογήσει.

24.Όλοι  οι  μαθητές  και  μαθήτριες  βοηθούν  τον  εφημερεύοντα  (καθηγητή  ή  καθηγήτρια ) , κατεβαίνοντας  στην  αυλή   κατά  την  διάρκεια  των  διαλειμμάτων .

25.Μεταξύ  τους  οι  μαθητές ? μαθήτριες  πρέπει  να  διακρίνονται  από  πνεύμα  άμιλλας , συνεργασίας  και  αλληλεγγύης  .

26.Η συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική. Θεωρείται ακόμη καλύτερο να είναι  οι συνθήκες τέτοιες ώστε ο μαθητής να  χαίρεται  να επιδιώκει και  να  θεωρεί τη συμμετοχή του ως ευγενή φιλοδοξία.

27.Η ποιότητα της ενδοσχολικής ζωής, των εκπαιδευτικών καινοτομιών και των παράλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η έκδοση μαθητικών περιοδικών και εφημερίδων, η ανάπτυξη και η λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης, η εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού, κυκλοφοριακής αγωγής, η τοπική ιστορία και ο πολιτισμός, η διαπολιτισμική αγωγή,  είναι αυτά που συνθέτουν ένα πλέγμα δραστηριοτήτων μέσα στις οποίες όλοι οι μαθητές πρέπει να μπορούν να διοχετεύσουν την ενεργητικότητά τους με συνθήκες ελεύθερης έκφρασης, ελεύθερης εκδήλωσης και αυθόρμητης  επιλογής. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι να επικρατεί διοικητική και παιδαγωγική πειθαρχία.

28.Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν για χρήση των μαθητών. Η κακή χρήση, η κακοποίηση, το κάψιμο, η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθεί, πέρα απ? την οικονομική διάσταση, έχουν ως μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου. Το βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα των συγγραφέων ανήκει στην πολιτεία, η οποία δαπάνησε από το υστέρημα του λαού και παρέχεται για χρήση. Επομένως δεν επιτρέπεται στους μαθητές να το απαξιώνουν και να το ευτελίζουν.

29.Όταν ο μαθητής τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα, παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και απασχολείται σύμφωνα με τις οδηγίες του υποδιευθυντή ή άλλου εντεταλμένου εκπαιδευτικού, εάν όμως δυστροπεί και δεν πειθαρχεί θα απομακρύνεται από τον σχολικό χώρο, αφού ενημερωθεί ο κηδεμόνας του.

30 . Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του , θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική  αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.  Η επιείκεια χωρίς όρια       νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας. Οι  μαθητές  και  οι  μαθήτριες  του  Σχολείου  μας, σαν  ώριμοι  και  δημοκρατικοί  νέοι  άνθρωποι, καταλαβαίνοντας  την  χρησιμότητα  και  την  αναγκαιότητα  του  παραπάνω  κανονισμού  τον  εφαρμόζουν  με  τη  θέλησή  τους

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ

Αφήστε μια απάντηση